DinGeo — i hele Danmark

Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K

DinGeo har samlet informationer på Kongens Nytorv 13, 1. i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Den Classenske Legatskole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.42 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Kongens Nytorv 13, 1.

Luftfoto af Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K

Radon

Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K er (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 17 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er ni egentlige jordforureninger (type V2), mens otte er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København KKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 428-Øster Kvarter, København, der hører til Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Kongens Nytorv 13, 1. , København K
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Store Kongensgade 12
lok. nr. 101-00418
286? Olieprodukter
Renseri, Herluf Trolles Gade 18
lok. nr. 101-03428
316? Tetrachlorethylen
Havnegade 37
lok. nr. 101-00852
329? Tungmetaller, PAH (sum af 9 PAH), Benz[a]pyren, Olie og fedt m.fl.
Borgergade 10, 1300 København K
lok. nr. 101-00697
347? -
Amagertorv 9, 1160 København K
lok. nr. 101-00464
391? -
Adelgade 16, 1304 København K
lok. nr. 101-30002
398? -
Borgergade 15 F
lok. nr. 101-03433
489? Tetrachlorethylen
Havnegade 44-50
lok. nr. 101-02184
492? C10-C25 kulbrintefraktion, Dieselolie, Olieprodukter
Kvæsthusgade 5-11
lok. nr. 101-02802
500? C25-C35 kulbrintefraktion, PAH (sum af 9 PAH), Benz[a]pyren, Bly m.fl.

Tabellen viser de ni kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kongens Nytorv 13, 1. til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Kongens Nytorv 13, 1. , København K
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
August Bournonvilles Passage 1, Kbh K
lok. nr. 101-30097
143
Peder Skrams Gade 2-8
lok. nr. 101-01894
146
Nikolaj Plads 10, 1067 København K
lok. nr. 101-01762
188
Holmens Kirke
lok. nr. 101-20012
245
Østergade 57
lok. nr. 101-00424
263
Baggård til Gothersgade 26
lok. nr. 101-00318
341
Gl olieforurening under gulv, Toldbodgade 7-7A
lok. nr. 101-01602
419
Adelgade 12, 1304 København K
lok. nr. 101-10317
446

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.
Afstand angiver afstanden i meter fra Kongens Nytorv 13, 1. til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 28 maj, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der skete en fejl ved læsning af Trafikstøj

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K

Ekstrem regn

Der skete en fejl ved læsning af dataMere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

GrundvandMere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Der skete desværre en fejl ved læsning af vandløbsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Der skete desværre en fejl ved læsning af stormflodsdata...

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Der skete desværre en fejl ved læsning af data...

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Kongens Nytorv 13, 1. har energimærke E.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 21. januar 2014 til 21. januar 2024.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke E efterlader plads til forbedring. Med hele 63 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på apparater, belysning, fladt tag, kælder, loft, ovenlys, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandsbeholder, varmtvandspumper, ventilation, vinduer og yderdøre.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Belysning: Lagerarealer: Opsætning af meldere samt montage af LED-lyskilder i armaturer219.100 kr930.400 kr
Kælder: Indvendig efterisolering af kældervæg i underkælder med 50 mm mineraluld155.200 kr776.300 kr
Solceller: Etablering af solcelleanlæg101.400 kr1.250.000 kr
Belysning: LED belysning i adminstrative arealer50.500 kr387.800 kr
Belysning: I lagerarealet på 5. sal monteres LED-rør i eksisterende armaturer26.000 kr79.200 kr
Belysning: Udskiftning til LED-lyskilder i armaturer på trappearealer19.600 kr132.700 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer med nye energivinduer i Vingårdsstræde19.300 kr520.400 kr
Loft: Efterisolering af skrå tagflader og tårne19.000 kr415.200 kr
Belysning: Nye spots med LED på facaden ud mod Kgs. Nytorv16.400 kr152.000 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning af fordelingspumper v. ventilationsanlæg15.900 kr91.600 kr
Belysning: Montage af LED-rør i armaturer i garderoben i underkælderen14.200 kr40.000 kr
Varmtvandspumper: Udskiftning af brugsvandspumpe13.400 kr4.500 kr
Ventilation: Udskiftning af udsugningsanlæg - toiletter og kundevestibule10.100 kr20.500 kr
Varmerør: Isolering af varmerør på 5. sal (lagerafsnit)9.700 kr17.000 kr
Apparater: LED i lysarmaturer i varemodtagelsen9.100 kr33.000 kr
Belysning: Nyt belysningsanlæg i medarbejderkantinen6.100 kr27.200 kr
Apparater: LED-rør i armaturer v. indgang ved Lille Kongensgade4.100 kr15.000 kr
Belysning: Udskiftning til LED i armaturer i parkeringskælderen3.600 kr44.400 kr
Vinduer: Udskiftning af vindue i trappetårn ved gården ved Kong Hans2.700 kr57.600 kr
Belysning: LED lys i udvendige armaturer ved cykelparkering og gangpassage i Bremerholm2.300 kr12.200 kr
Ventilation: Udskiftning af udsugningsanlæg - baderum i underkælder2.300 kr21.000 kr
Ventilation: Udskiftning af udsugningsanlæg - toiletter og opvask2.200 kr41.000 kr
Apparater: Lysstyring af belysning i gården ved Kong Hans2.100 kr3.800 kr
Belysning: LED-lyskilder og bevægelsesmeldere i område med toiletter i underkælderen1.600 kr3.100 kr
Belysning: LED-spots på tårne1.400 kr12.000 kr
Belysning: LED-rør i lysarmaturer i gangrealer i underkælder samt opsætning af bevægelsesmeldere1.200 kr4.700 kr
Belysning: LED-belysning ved rulletrappe til underkælder1.100 kr2.400 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning af fordelingspumpe (Smedegaard)900 kr2.500 kr
Vinduer: Montering af ny forsatsrude på vindue i Kong Hans bygningen400 kr3.200 kr
Apparater: LED-lyskilder i skotlamper på terrasse400 kr800 kr
Vinduer: Udskiftning af tagvinduer over Kong Hans bygningen300 kr6.300 kr
Apparater: LED-lyskilder monteres i lysstofrør i porten til "Gård 4" 300 kr600 kr
Apparater: Udskiftning af elsparepærer til LED i lysarmaturer i kælderhals ved gården ved Kong Hans200 kr300 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal i underetagen541.100 kr6.235.000 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal på 1. sal342.000 kr5.977.800 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal på 2. sal315.700 kr5.351.300 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal på 4. sal288.400 kr4.756.900 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal på 3. sal248.000 kr4.200.500 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal i underetagen161.000 kr1.677.600 kr
Vinduer: Udskiftning af vindue med nyt energivindue Kgs Nytorv77.400 kr2.679.200 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer i Lille Kongensgade til nye energivinduer57.600 kr2.257.200 kr
Belysning: LED-lyskilder i cafeteria på 5. sal20.700 kr236.000 kr
Fladt tag: Efterisolering af fladt tag19.800 kr2.097.100 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer med nye energivinduer i udstillingen mod Bremerholm16.800 kr680.000 kr
Ovenlys: Udskiftning af ruder i atriumer13.900 kr876.000 kr
Belysning: LED-belysning i salgsareal med bøger på 3. sal11.300 kr75.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer i medarbejderkantinen til nye vinduer med energivinduer9.100 kr344.000 kr
Belysning: Nye lysarmaturer og LED-lyskilder på kundetoiletter8.000 kr77.800 kr
Vinduer: Udskiftning af stort vinduesparti i "Gård 4" til nyt med energivinduer8.000 kr312.000 kr
Belysning: Nye armaturer med LED-lyskilder i parkeringshus5.500 kr477.000 kr
Belysning: Nyt belysningsanlæg i servicecenteret4.400 kr80.500 kr
Belysning: Nye LED-armaturer i slagteriafdelingen i underetagen3.800 kr45.000 kr
Belysning: Opsætning af bevægelsesmeldere i elevatorer3.500 kr40.000 kr
Ovenlys: Udskiftning af vandrette ovenlys2.300 kr240.000 kr
Belysning: LED-belysning i armaturer i arealer med personlig shopper, nærliggende salgsarealer og lagerområde2.000 kr44.000 kr
Varmtvandsbeholder: Udskiftning af varmtvandsbeholder800 kr35.000 kr
Belysning: Nye spots med LED over gangpassage ved Lille Kongensgade700 kr22.500 kr
Belysning: Nye lysarmaturer ved indgang til salgsareal ved Liille kongensgade600 kr6.000 kr
Ventilation: Udskiftning af udsugningsanlæg - Slagter400 kr41.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af yderdør i "Gård 4" til tårnet300 kr10.500 kr
Yderdøre: Udskiftning af yderdør i Kong Hans bygningsafsnittet mod gården200 kr10.000 kr
Ventilation: Udskiftning af udsugningsanlæg - Spisested100 kr20.500 kr
Belysning: Opsætning af bevægelsesmeldere på personaletoiletter-15.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden 30 andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

Grønne investeringer i ejendommen på Kongens Nytorv

De 63 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Alle energiforbedringer reducerer CO₂ udledning - Energimærkerapporten indeholder desværre ikke eksakte oplysninger om bygningens CO₂ udledning.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af fordelingspumper v ventilationsanlæg, en god mulighed for et bedre ventileret og mindre fugtigt hjem samtidig med, at der spares økonomisk og klimamæssigt.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning:
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Kongens Nytorv 13, 1. .
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Kongens Nytorv 13, 1. er endda i den specielle situation at 33 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 1.250.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 18 august, 2022 - opdater


Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K
Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 150.670
kr 153.000
kr 2.330
kr 177.234
kr 24.964
2,95 %
3,31 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Fjernvarme

Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K

Naboerne

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Kongens Nytorv 13, 1. er data sidst opdateret 24 april, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Kongens Nytorv 13, 1. hører til afstemningsområdet 3. Øst hvor der er 11.722 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 10.073 i 3. Øst, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 3. Øst med 2.235 stemmer. Det svarer til 22.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 3. Øst (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 3. Øst, med et indeks på 202 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 3. Øst, med et indeks på 23 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 491 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Kongens Nytorv 13, 1. . Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13795 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 14.24 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.42 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1000-1499 København K

Opklaringsprocenten i 1000-1499 København K er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 7-8% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt INDRE BY (Den Classenske Legatskole)

Kongens Nytorv 13, 1. hører under skoledistriktet INDRE BY (Den Classenske Legatskole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Den Classenske Legatskole.

Den Classenske Legatskole

Den Classenske LegatskoleDen Classenske Legatskole, Vester Voldgade 98 i Københavns Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.55
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
396.884 kr.
Afstand:
903 meter
Info om Den Classenske Legatskole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt INDRE BY (Den Classenske Legatskole) på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Kongens Nytorv 13, 1.God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Kongens Nytorv 13, 1. med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Kongens Nytorv 13, 1. er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Kongens Nytorv 13, 1.


Data sidst opdateret 05 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Kongens Nytorv 13, 1. , København K
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Kongens Nytorv 13, 1.

Den nærmeste overfladenære boring ligger 22 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Holmens Kanal. Boringen blev afsluttet 1 maj, 1971. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 20.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 3244 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Kongens Nytorv 13, 1. .

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
22 Geoteknisk boring 20.0 201. 3244 »
22 Geoteknisk boring 39.2 201. 3121 »
27 Geoteknisk boring 32.6 201. 4883 »
27 Geoteknisk boring 19.9 201. 3245 »
32 Geoteknisk boring 18.0 201. 9688 »
35 Geoteknisk boring 9.5 201. 4848 »
35 Geoteknisk boring 28.0 201. 5590 »
36 Geoteknisk boring 28.0 201. 5589 »
37 Geoteknisk boring 9.7 201. 4847 »
41 Geoteknisk boring 20.0 201. 3242 »

Hvor langt er der fra Kongens Nytorv 13, 1.
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 1,97 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Kongens Nytorv 13
1050 København K


Afstand: 25 meter


Kort Læs mere

Apotek

Natursam


Afstand: 333 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex food 1402 Dagligvarer


Afstand: 182 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 2,60 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset ved Kongens Have


Afstand: 315 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1050 København K
Info om vej: Kongens Nytorv
Stamoplysninger for Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K
Geografiske koordinater 55.67915657°N, 12.58483544°Ø
Højde over havets overflade 3,3 m.o.h.
Sogn Holmens Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f509f-4059-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6033908

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Kongens Nytorv 13, 1. , 1050 København K.