DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K.

For at få mere information om byggesager på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K er der 7 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Det Kongelige Teater Download PDF
2012 Lokalplan (vedtaget) Kgs. Nytorv Metro Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) d'Angleterre Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2019 Lokalplan (vedtaget) Laksegade Øst Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K her »


Energimærke

Der er på Kongens Nytorv 17, 3. lavet en energimærkerapport (udført af EnergiData ApS). Du kan hente rapporten her

Download Energimærkerapport

Du kan finde mere information om Energimærket på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K her »

Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 21 servitutter på ejendommen Kongens Nytorv 17, 3. , 1050 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19.09.1910 1 Servitut Dok om baderum (81/295)
04.10.1991 10 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 11 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
02.10.2002 12 Servitut Lokalplan nr 352
04.05.2004 13 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
28.05.2004 14 Servitut Bevaringsservitut vedr. ejendommens facader, herunder tagflader tillige lyst pantstiftende for kr. 500.000,-
19.07.2004 15 Servitut Dok på matr nr 428 og 437 om adgangsvej, sikringsforanstaltninger mv
11.05.2007 16 Servitut Ekspropriation ang beskyttelse af Metro
28.04.2011 17 Servitut Tinglysningsafgift kr. 1.400,00 MATR.NR.
28.04.2011 18 Servitut
28.05.2004 19 Servitut
12.12.1921 2 Servitut Fjernelsesdeklaration, (94/171)
28.05.2004 20 Anden servitut
17.09.2013 21 Salgs og/eller pantsætningsforbud N/A
04.09.1922 3 Servitut Fjernelsesdeklaration, (94/171)
04.09.1922 4 Servitut Dok om opvarmning af nogle rum (95/74)
23.12.1947 5 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
22.04.1959 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, 19 03 2004 aflyst fsv ang pantstiftende del
13.07.1959 7 Servitut Retningsplan ang afgivelse af arealer til off gade mm
20.03.1969 8 Servitut Dok om et pumpeanlæg til spildevand mv, Om resp se akt
17.09.1969 9 Servitut Dok om et pumpeanlæg mv, Om resp se akt