DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
235.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
121.988.720
Mere Info 
Justeret RKR
529.583
Mere Info 
Udbudspris i postnr
18.633.672
Mere Info 

  • Seneste Salgspris

    85.000 kr.

    7. december 1995
  • Offentlig ejendomsvurdering

    235.000.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. .


! Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. . {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kongens Nytorv 18, 1. . Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Ejendommen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kongens Nytorv 18, 1. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Ejendommen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. i København K er 235.000.000 kr (år 2018). Grunden på 2.607 m2 er vurderet til 37.256.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 2.999.881,92 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
235.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Kongens Nytorv 18, 1. kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1050 København K i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1050 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2019) er 49.189 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 115 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 115 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K har et vægtet areal på 2480 m². Hvis Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 2480 m2 x 49,189 kr/m2 = 121.988.720 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1050 København K
121.988.720 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Ejendom i 1050 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1995 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Ejendommen på Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 7. december 1995, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 85.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
7. december 1995Alm. frit salg85.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 2480 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Kongens Nytorv 18, 1. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1050 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 2480 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1995 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2019, y: 529.583 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K var i fjerde kvartal 1995. Salgsprisen 85.000 kr. var 100 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 100 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 2480 m2 x 49,189 kr/m2 x 0 = 529.583 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1995)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1050 København K
529.583 kr.

Udbudspriser i 1050 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1050 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Kongens Nytorv 18, 1. . Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1050 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 60,696 til 60,696 kr/m2, med et gennemsnit på 60,696 kr/m2 og en median på 60,696 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Kongens Nytorv 18, 1. , 1050 København K er lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 307 m2 x 60,696 kr/m2 = 18.633.672 kr
(Boligareal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1050 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1050 København K
18.633.672 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendom på Kongens Nytorv 18, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk