DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K er der 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2012 Lokalplan (vedtaget) Kgs. Nytorv Metro Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 17 servitutter på ejendommen Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
13.06.1892 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (67/18)
11.01.1979 10 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, Om resp se akt SE AKT 1_H-I_523
08.02.1979 11 Servitut Dok om bevaringspligt mv, Om resp se akt, Tillige lyst pantstiftende.
16.10.1980 12 Servitut Fredningsbeslutning Omfatter hele forhuset mod Kongens Nytorv det hermed sammenbyggede vestre sidehus samt forhuset mod Lille Kongensgade SE AKT 1_H-I_523
04.10.1981 13 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.12.1992 14 Servitut Dok om bevaringspligt mv SE AKT 1_H-I_523
27.01.1993 15 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg SE AKT 1_H-I_523
23.01.1995 16 Servitut Dok om fjernvarme mv
26.02.2007 17 Servitut Dok om beskyttelse af metroen mv
04.07.1892 2 Servitut Dok om en storstue, (67/44)
07.11.1892 3 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (67/109)
06.12.1920 4 Servitut Fjernelsesdeklaration, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, (92/147)
30.08.1956 5 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT 1_H-I_523
03.05.1961 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT 1_H-I_523
17.05.1976 7 Servitut Dok om ret til benyttelse af trappe på nærv ejd
17.05.1976 8 Servitut Dok om vandforsyning mv
29.09.1976 9 Servitut Dok om benyttelsen af ejendommen, Om resp se akt SE AKT 1_H-I_523