DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København KGeomatic AVM
14.024.404
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
7.550.000
Mere Info 
RKR-pris i kommune
10.682.000
Mere Info 
Justeret RKR
21.523.515
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 14,02 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  6.250.000 kr.

  9. november 1999
 • Offentlig ejendomsvurdering

  7.550.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Kongens Nytorv 21, 3. tv.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K.

Geomatic AVM
14.024.404 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kongens Nytorv 21, 3. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Bygning.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kongens Nytorv 21, 3. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Bygning.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Kongens Nytorv 21, 3. tv i København K er 7.550.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 2.147.400 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 68.350 kr og en grundskyld på 1.431,4 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
7.550.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Kongens Nytorv 21, 3. tv kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i København Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2020) er 38.150 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 200 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 200 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K har et vægtet areal på 280 m². Hvis Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 280 m2 x 38,150 kr/m2 = 10.682.000 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
10.682.000 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Bygningen i 1050 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1999 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K er solgt 4 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 9. november 1999, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.250.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. august 1993Alm. frit salg4.300.000
9. november 1999Alm. frit salg6.250.000
27. januar 1997Alm. frit salg2.448.000
20. december 1996Alm. frit salg1.800.000

Salgsprisen for de 4 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 280 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Kongens Nytorv 21, 3. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 1050 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 280 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1999 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2020, y: 21.523.515 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K var i fjerde kvartal 1999. Salgsprisen 6.250.000 kr. var 101 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 101 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 280 m2 x 38,150 kr/m2 x 2.01 = 21.523.515 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1999)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
21.523.515 kr.

Udbudspriser i 1050 København K

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Bygningen på Kongens Nytorv 21, 3. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk