DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K.

For at få mere information om byggesager på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K er der 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Store Kongensgade Download PDF
2010 Lokalplan (vedtaget) Landgreven Download PDF
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 17 servitutter på ejendommen Kongens Nytorv 6, kl., 1050 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
08.02.1897 1 Servitut Dok om bånd og gesimser, der springer ind over skellet til 2 naboejendomme, (69/319)
18.06.1943 10 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
07.03.1958 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
11.09.1973 12 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering
04.10.1991 13 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 14 Servitut Dok om fjernvarme mv
26.04.2006 15 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
23.12.1996 16 Anden servitut Fremlejekontrakt med Dow Jones Telerate Danmark A/S vedr lokaler Kgs Nytorv 6, 3.sal og 2 parkeringspladsen i baggården. Uops til 31.12.2011. Afståelsesret, Fremlejeret. U.P.
26.04.2006 17 Anden servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
26.04.1897 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (69/375)
04.07.1898 3 Servitut Dok om opvarmning af tagetagen, (75/280)
27.03.1911 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (82/59)
04.02.1918 5 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (88/324)
18.02.1918 6 Servitut Dok om opstilling af et gasopvarmningsapparat i kælderen, (88/341)
22.12.1924 7 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (98/41)
09.11.1936 8 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
12.12.1941 9 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv