DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K.

For at få mere information om byggesager på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 24 servitutter på ejendommen Nyhavn 11B, 3. 2, 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
23.02.1818 1 Servitut Dok om vinduer BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
16.10.1940 10 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_H-I_502
20.12.1941 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_H-I_502
01.09.1947 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_B-I_538
02.07.1956 13 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_B-I_538
23.06.1970 14 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering AKT 1_R-I_255
05.01.1989 15 Servitut Dok om vandafledning, Resp lån i off midler
01.06.1989 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_B-I_538
04.10.1991 17 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
08.12.1992 18 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_H-I_502
22.04.1993 19 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 1_B-I_538
22.02.1886 2 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (62/313) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
23.01.1995 20 Servitut Dok om fjernvarme mv
26.04.2006 21 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
03.07.2009 22 Servitut Dok om bevaringsdeklaration om bygnings- fredning og bevaring af bygninger om bymiljøet mv.
09.09.2015 23 Servitut Fælles anlæg for varmt brugsvand
25.04.2018 25 Vedtægter EJERFORENINGSVEDTÆGTER
15.11.1886 3 Servitut Dok om benyttelse af nogle lokaler, (63/94) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
25.05.1891 4 Servitut Dok om kælderrum, (66/227) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
06.04.1914 5 Servitut BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET Tillægstekst Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen
28.09.1925 6 Servitut Dok om et rum, (98/376) Akt 1_H-I_502
02.06.1932 7 Servitut Fredningsbeslutning SERVITUTTEN FINDES IKKE I AKTEN
12.04.1939 8 Servitut Dok om fælles spildevandsløb, Resp lån i off midler
04.05.1939 9 Servitut Dok om benyttelse Akt 1_H-I_502