DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 27 servitutter på ejendommen Nyhavn 12A, st. tv, 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.01.1836 1 Servitut Dok om vandforsyning mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, (34/249)
15.01.1965 10 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
08.10.1970 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
24.02.1987 12 Servitut Dok om transformerstation mv, Ikke til hinder for prioritering
25.05.1990 13 Servitut Dok om parkering mv
04.03.1991 14 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.10.1991 15 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
10.11.1994 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
23.01.1995 17 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
01.04.2003 18 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv
02.03.2005 19 Servitut Dok om fjernvarmelevering til matr nr 276, 429 og 436
17.01.1848 2 Servitut Dok om ikke-hævd på åbninger og vinduer, (39/308)
17.11.2005 20 Servitut Dok om forbud mod at anvende beboelses- lejlighederne til feriebolig
26.04.2006 21 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
23.10.2006 22 Servitut Dok om at beboelseslejligheden skal anvendes til helårsbeboelse og ikke til feriebolig
30.11.2006 23 Vedtægter Vedtægter for ejerforening Tillige lyst pantstiftende
25.04.2007 24 Servitut Tillæg til vedtægterne
30.08.2007 25 Vedtægter Vedtægter for ejerforeningen, tillæg
30.04.2008 26 Servitut Dok i h.t. Byggelovens § 27 ang fællesgård med naboejendommen Akt K I 28
05.01.2009 27 Servitut Bevaringsdeklaration tinglyst i henhold til § 15 i lov om bygningsfredning, Lyst på ejl. 1 - 6, 8 - 10.
27.01.1851 3 Servitut Dok om ikke-hævd på de vinduer eller åbninger, som vender ind til matr.nr. 277 40/437
11.08.1851 4 Servitut Dok om ikke-hævd på åbninger og vinduer, (41/99)
26.11.1917 5 Servitut Dok om vinduer ved en mellembygning, (88/200)
12.03.1918 6 Servitut Fredningsbeslutning, (90/77) og, (90/77)
21.03.1921 7 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, (93/286)
05.03.1957 8 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
03.10.1960 9 Servitut Dok om vandforsyning mv, Om resp se akt