DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 14, st. , 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 14, st. , 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 14, st. , 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 14, st. , 1051 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 14, st. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 14, st. , 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 14, st. , 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 14, st. , 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 14, st. , 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 14, st. , 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 14, st. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 17 servitutter på ejendommen Nyhavn 14, st. , 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
26.07.1813 1 Servitut Dok om at borttage nogle luger
03.04.1984 10 Servitut Fredningsbeslutning AKT 1_A-I_633
01.10.1986 11 Servitut Dok om grundfond mv
29.08.1988 12 Servitut Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Tilskudsdeklaration AKT 1_A-I_633
29.08.1988 13 Servitut Dok om bevaringspligt mv AKT 1_A-I_633
04.10.1991 14 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
27.07.1994 15 Servitut Vedtægter for ejerforening, lyst tillæg, Se akt, Tillige lyst pantstiftende. AKT 1_A-I_633
23.01.1995 16 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
03.08.2015 19 Vedtægter Tillæg til 01.04.19778041-01 Tillæg til Vedtægter for ejerforeningen Nyhavn 14-16
03.05.1869 2 Servitut Dok om bolværksskøder m.v. BESTILLES PÅ LANDSARKIVET
10.12.1877 3 Servitut Dok om nogle vinduer mv, (57/40)
12.03.1918 4 Servitut Fredningsbeslutning, (90/77)
09.07.1927 5 Servitut Dok om et cykelskur AKT 1_A-I_633
14.02.1974 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
12.12.1974 7 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
26.05.1975 8 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
01.04.1977 9 Vedtægter Vedtægter for ejerforening AKT 1_A-I_633 Tillæg tinglyst 03.08.20151006602465