DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 21 servitutter på ejendommen Nyhavn 38, 2. th, 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
03.05.1869 1 Servitut Dok om bolværksskøder m.v. BESTILLES PÅ LANDSARKIVET
14.03.1967 10 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, vandforsyning mv, Ikke til hinder for prioritering, Tillige lyst pantstiftende.
24.01.1968 11 Servitut Dok om fælles spildevandsløb mv, Om resp se akt
13.03.1968 12 Servitut Lejekontrakt med Gammelholms Garagelaug SE AKT: 1_J-I_337
25.04.1968 13 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Ikke til hinder for prioritering, Tillige lyst pantstiftende.
31.08.1968 14 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv SE AKT: 1_J-I_337
12.09.1968 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
29.12.1971 16 Servitut Vedtægter for ejerforening. SE AKT: 1_J-I_337
04.10.1991 17 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.12.1993 18 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg SE AKT: 1_J-I_337
23.01.1995 19 Servitut Dok om fjernvarme mv, (F 13I)
13.04.1874 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (54/314)
21.01.2005 20 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Tillige lyst pantstiftende
26.04.2006 21 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
12.09.1956 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
01.03.1957 4 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
03.06.1957 5 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
19.06.1959 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
29.04.1961 7 Servitut Dok om saneringsplan mv
08.04.1964 8 Servitut Byplanvedtægt
07.07.1964 9 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337