DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 38, st. th, 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 38, st. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 21 servitutter knyttet til Nyhavn 38, st. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1869 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 38, st. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 38, st. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 74 meter fra Nyhavn 38, st. th

Skråfoto fra 1932-1950 taget 74 meter nordøst for Nyhavn 38, st. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

Lejligheden på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Nyhavn 38, st. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
03.05.1869 1 Servitut Dok om bolværksskøder m.v. BESTILLES PÅ LANDSARKIVET
14.03.1967 10 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, vandforsyning mv, Ikke til hinder for prioritering, Tillige lyst pantstiftende.
24.01.1968 11 Servitut Dok om fælles spildevandsløb mv, Om resp se akt
13.03.1968 12 Servitut Lejekontrakt med Gammelholms Garagelaug SE AKT: 1_J-I_337
25.04.1968 13 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, Ikke til hinder for prioritering, Tillige lyst pantstiftende.
31.08.1968 14 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv SE AKT: 1_J-I_337
12.09.1968 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
29.12.1971 16 Servitut Vedtægter for ejerforening. SE AKT: 1_J-I_337
04.10.1991 17 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.12.1993 18 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg SE AKT: 1_J-I_337
23.01.1995 19 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I
13.04.1874 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (54/314)
21.01.2005 20 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Tillige lyst pantstiftende
26.04.2006 21 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
12.09.1956 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
01.03.1957 4 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
03.06.1957 5 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
19.06.1959 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337
29.04.1961 7 Servitut Dok om saneringsplan mv
08.04.1964 8 Servitut Byplanvedtægt
07.07.1964 9 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE AKT: 1_J-I_337

Tabellen viser de 21 servitutter på ejendommen Nyhavn 38, st. th, 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 38, st. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Nyhavn 38, st. th
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 38, st. th, 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 38, st. th, 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 38, st. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »