DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Nyhavn 38, st. th, 1051 København KGeomatic AVM
2.684.246
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.200.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.541.679
Mere Info 
Justeret RKR
477.601
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.887.562
Mere Info 
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 2,68 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  139.300 kr.

  9. august 1999
 • Offentlig ejendomsvurdering

  1.200.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejligheden på Nyhavn 38, st. th.


Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Nyhavn 38, st. th, 1051 København K.

Geomatic AVM
2.684.246 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Nyhavn 38, st. th. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Nyhavn 38, st. th. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Nyhavn 38, st. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Nyhavn 38, st. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Nyhavn 38, st. th i København K er 1.200.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 123.800 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 8.505 kr og en grundskyld på 3.627,8 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.200.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Nyhavn 38, st. th kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2019) er 51.871 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 101 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 101 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K har et vægtet areal på 49 m². Hvis Nyhavn 38, st. th, 1051 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 49 m2 x 51,871 kr/m2 = 2.541.679 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2019)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1051 København K
2.541.679 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Nyhavn 38, st. th, 1051 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1051 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 1999 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K er solgt 4 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 9. august 1999, hvor boligen blev solgt ved Salg i øvrigt, og med en salgspris på 139.300 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
9. august 1999Salg i øvrigt139.300
6. august 1999Alm. frit salg700.000
13. marts 1996Alm. frit salg105.000
14. januar 1993Alm. frit salg300.000

Salgsprisen for de 4 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 49 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Nyhavn 38, st. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 49 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 1999 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2019, y: 477.601 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Nyhavn 38, st. th, 1051 København K var i tredje kvartal 1999. Salgsprisen 139.300 kr. var 81 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 81 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 49 m2 x 51,871 kr/m2 x 0.19 = 477.601 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2019) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 1999)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1051 København K
477.601 kr.

Udbudspriser i 1051 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1051 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Nyhavn 38, st. th. Der er p.t. 2 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 2 lejligheder, der p.t. er til salg i 1051 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 64,655 til 79,338 kr/m2, med et gennemsnit på 71,996 kr/m2 og en median på 79,338 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Nyhavn 38, st. th, 1051 København K er lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 49 m2 x 79,338 kr/m2 = 3.887.562 kr
(Boligareal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1051 København K)

gns. m2 udbudspris for 2 Ejerlejligheder til salg i 1051 København K
3.887.562 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejlighed på Nyhavn 38, st. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk