DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 53C, 1. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 18 servitutter knyttet til Nyhavn 53C, 1. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1885 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 53C, 1. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 53C, 1. .
thumbnail: Skråfoto fra 1958 taget 27 meter fra Nyhavn 53C, 1.

Skråfoto fra 1958 taget 27 meter øst for Nyhavn 53C, 1. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

De 0 historiske byggesager på Nyhavn 53C, 1. beskriver nybyg, tilbygning, ombygning og renovering af Nyhavn 53C, 1. .

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Byggesager på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen. Datakilde: København Kommune
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
23.03.1885 1 Servitut Dok om lysåbner, (62/17) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
30.05.1947 10 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333
26.06.1962 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333
06.04.1965 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333
26.05.1976 13 Servitut Fredningsbeslutning AKT 1_A-I_333
13.08.1981 14 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333
04.10.1991 15 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 16 Servitut Dok om fjernvarme mv
06.09.2005 17 Servitut Vedtægter for Madam Tofte´s GårdsEjerforeningTillige lyst pantstiftende AKT 1_A-I_333
07.11.2013 19 Servitut Helårsbeboelse
08.06.1885 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (62/88) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
07.09.1885 3 Servitut Dok om vinduer i baghuset, (62/166) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
01.10.1906 4 Servitut Dok om baderum, (78/32) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
15.04.1912 5 Servitut Dok om baderum, (83/8) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET
02.06.1932 6 Servitut Fredningsbeslutning
30.01.1934 7 Servitut Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen, se bolværksakten AKT 1_A-I_333
15.03.1943 8 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333
28.09.1946 9 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_333

Tabellen viser de 18 servitutter på ejendommen Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 53C, 1. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Nyhavn 53C, 1.
Rapporten fra 2015 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 53C, 1. , 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 53C, 1. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »