DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Nyhavn 9, 1. , 1051 København KDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

5.703.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 5.703.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Nyhavn 9, 1. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 18 procent af middelværdien. Det tyder på at Nyhavn 9, 1. , 1051 København K er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
7.164.514
Mere Info 
Boliga
4.864.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.700.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.608.720
Mere Info 
Justeret RKR
64.349.318
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.180.700
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Nyhavn 9, 1. ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,6 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 7,2 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    5,70 mio. kr.

    Interval: 4,61 - 7,16 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    11.800.000 kr.

    22. december 1997

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Nyhavn 9, 1. , 1051 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 7,16 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 57.068 kr. månedligt.

Geomatic AVM
7.164.514 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Nyhavn 9, 1. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 25 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
4.864.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 14 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Nyhavn 9, 1. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Nyhavn 9, 1. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Nyhavn 9, 1. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Nyhavn 9, 1. i København K er 5.700.000 kr (år 2022). Grunden på 162 m2 er vurderet til 3.019.700 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Nyhavn 9, 1. , 1051 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.700.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er næsten identisk med gennemsnittet af de fire andre uafhængige vurderinger på adressen og indgår derfor i vores dingestimat.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 57.609 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 50 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 50 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Nyhavn 9, 1. , 1051 København K har et vægtet areal på 80 m². Hvis Nyhavn 9, 1. , 1051 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 80 m2 x 57,609 kr/m2 = 4.608.720 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1051 København K
4.608.720 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 19 procent lavere end vores dingestimat (5.703.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 50 Ejerlejligheder i 1051, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Nyhavn 9, 1. , 1051 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1051 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1997 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Nyhavn 9, 1. , 1051 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 22. december 1997, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 11.800.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
22. december 1997Alm. frit salg11.800.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 80 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Nyhavn 9, 1. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 80 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1997 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2022, y: 64.349.318 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Nyhavn 9, 1. , 1051 København K var i fjerde kvartal 1997. Salgsprisen 11.800.000 kr. var 1296 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 1296 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 80 m2 x 57,609 kr/m2 x 13.96 = 64.349.318 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1997)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1051 København K
64.349.318 kr.
Note: Vurderingen er 1.028 procent højere end vores dingestimat (5.703.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (11.800.000 kr) ved seneste salg fjerde kvartal 1997 af typen alm. frit salg har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 1051 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1051 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Nyhavn 9, 1. . Der er p.t. fire lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 4 lejligheder, der p.t. er til salg i 1051 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 65,517 til 103,658 kr/m2, med et gennemsnit på 81,316 kr/m2 og en median på 81,325 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Nyhavn 9, 1. , 1051 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 80 m2 x 81,325 kr/m2 x 0.95 = 6.180.700 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1051 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 4 Ejerlejligheder til salg i 1051 København K
6.180.700 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Nyhavn 9, 1. er på niveau med de fire lejligheder, der p.t. er til salg i 1051 København K. Vurderingen er dog stadig 8 procent højere end vores dingestimat (5.703.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Nyhavn 9, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk