DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Nyhavn 51, st. , 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 51, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Nyhavn 51, st. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1918 og den seneste tinglyste servitut er fra 1995. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 51, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 51, st. .

Ingen historiske byggesager på Nyhavn 51, st. , 1051 København K

Lejligheden på Nyhavn 51, st. , 1051 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Nyhavn 51, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 51, st. , 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Nyhavn 51, st. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 51, st. , 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19180312 1 andenServitut Fredningsbeslutning, (90/75)
19340418 2 andenServitut Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen,
19490126 3 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19800226 4 andenServitut Vedtægter for ejerforening, Nyhavn 51, Om
19850207 5 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Nyhavn 51, st. , 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 29 december, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 51, st. , 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 51, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 51, st. , 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 51, st. , 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 51, st. , 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 51, st. , 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 51, st. , 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 51, st. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 51, st. , 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2020 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 51, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »