DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 31E, 4. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 35 servitutter knyttet til Nyhavn 31E, 4. . bygningens ældste servitut stammer fra 1843 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 31E, 4. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 31E, 4. .
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 95 meter fra Nyhavn 31E, 4.

Skråfoto fra 1955 taget 95 meter syd for Nyhavn 31E, 4. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

bygningen på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Nyhavn 31E, 4.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
02.01.1843 1 Servitut Dok om vinduer og åbninger
31.12.1936 10 Servitut Dok om lysåbninger i brandgavlen AKT 1_J-I_655
13.01.1937 11 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv AKT 1_J-I_655
14.12.1942 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
20.11.1944 13 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
03.04.1945 14 Servitut Fredningsbeslutning
24.08.1946 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
21.03.1949 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
04.08.1952 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
16.03.1955 18 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
23.09.1955 19 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
08.03.1847 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
23.11.1956 20 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
20.12.1967 21 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering AKT 1_J-I_655
20.11.1979 22 Servitut Fredningsbeslutning Omfatter forhuset og de to hermed sammen- byggede sidehuse AKT 1_J-I_655
16.10.1980 23 Servitut Dok om bevaringspligt mv AKT 1_J-I_655
24.11.1980 24 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
23.12.1986 25 Servitut Tilskudsdeklaration AKT 1_J-I_655
04.10.1991 26 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19.05.1993 27 Servitut Vedtægter for Ejerforeningen Grosserer Grams Gaard Den primære ejerforening
19.05.1993 28 Servitut Dok om ejendommens vedligeholdelse mv AKT 1_J-I_655
23.01.1995 29 Servitut Dok om fjernvarme mv
02.07.1849 3 Servitut Dok om vinduer og åbninger- og lufthuller, (40/158)
07.07.1998 30 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Vedr den primære E/F Grosserer Grams gaard
26.01.2004 31 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Vedr den primære E/F Grosserer Grams Gaard
26.04.2006 32 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414. Tillægstekst OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-63647-01-S0001 o
31.05.2011 33 Servitut Helårsbeboelse
26.07.2012 35 Servitut Vinduer i brandgavl
06.08.2012 36 Vedtægter VEDTÆGTER FOR DEN SEKUNDÆRE EJERFORENING, EJERFORENINGEN NYHAVN 31 E
12.03.1900 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (71/450)
10.06.1907 5 Servitut Dok om døråbning, ((7/330)
25.03.1908 6 Servitut Dok om gavlvinduer, (88/402)
01.09.1919 7 Servitut Dok om tørrum, (91/57)
18.09.1922 8 Servitut Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen BESTILLES PÅ LANDSARKIVET ..
22.06.1936 9 Servitut Dok om lysåbninger i brandgavlen AKT 1_J-I_655

Tabellen viser de 35 servitutter på ejendommen Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 31E, 4. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Nyhavn 31E, 4.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 31E, 4. , 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 31E, 4. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »