DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København KGeomatic AVM
8.155.517
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
6.093.789
Mere Info 
Justeret RKR
8.323.504
Mere Info 
Udbudspris i postnr
7.432.583
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Anslået ejendomsværdi

    ca. 8,16 mio. kr.

    juli 2021
  • Seneste Salgspris

    7.050.000 kr.

    21. januar 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K

Vi har samlet fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

En outlier-analyse viser at ″Den offentlige ejendomsvurdering″ er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger. Ser vi bort fra denne, så har vi fire vurderinger, der er i rimelig overenstemmelse med hinanden (selvom de er udregnet med forskellige algoritmer og baseret på forskellige data). En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 6,1 til 8,3 mio. kr.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 8,16 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 48.177 kr. månedligt.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K.

Geomatic AVM
8.155.517 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Nyhavn 31E, 4. th. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Nyhavn 31E, 4. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th i København K er 3.050.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 476.300 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 14.175 kr og en grundskyld på 10.434,6 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.050.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Nyhavn 31E, 4. th kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 59.163 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 152 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 152 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K har et vægtet areal på 103 m². Hvis Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 103 m2 x 59,163 kr/m2 = 6.093.789 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1051 København K
6.093.789 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1051 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K er solgt 3 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 21. januar 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 7.050.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
21. januar 2020Alm. frit salg7.050.000
7. februar 2014Alm. frit salg4.790.000
7. juli 2011Alm. frit salg3.925.000

Salgsprisen for de 3 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 103 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Nyhavn 31E, 4. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1051 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 103 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2021, y: 8.323.504 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K var i første kvartal 2020. Salgsprisen 7.050.000 kr. var 37 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 37 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 103 m2 x 59,163 kr/m2 x 1.37 = 8.323.504 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1051 København K
8.323.504 kr.

Udbudspriser i 1051 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1051 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Nyhavn 31E, 4. th. Der er p.t. 11 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 lejligheder, der p.t. er til salg i 1051 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 66,151 til 79,958 kr/m2, med et gennemsnit på 72,835 kr/m2 og en median på 72,161 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Nyhavn 31E, 4. th, 1051 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 103 m2 x 72,161 kr/m2 = 7.432.583 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1051 København K)

gns. m2 udbudspris for 11 Ejerlejligheder til salg i 1051 København K
7.432.583 kr.
Ejendomsvurderinger på Nyhavn 31E, 4. th

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Nyhavn 31E, 4. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk