DinGeo — i hele Danmark

Historiske Ejendomsvurderinger — Nyhavn 57B, 2., 1051 København KVi beklager - Det er ikke muligt for os at udregne historiske vurderinger Nyhavn 57B, 2., 1051 København K.

DinGeo


dingeo ejendomsvurdering

Penge tilbage i boligskat:

Kritik resulterede i en fuldstændig suspension af den offentlige ejendomsvurdering i 2013. Siden 2013 har opkrævning af ejendomsskat været baseret på SKATs 2011-vurdering.

Konsekvensen har været en uretfærdig boligbeskatning, der snart forsøges rådet bod på. Boligejere der vurderes at have betalt for meget i boligskat på grund af forkerte ejendomsvurderinger vil i 2019 blive kompenseret (dog kun for perioden 2011-2018). Det skønnes, at omkring en fjerdedel af alle ejendomme, specielt i landdistrikterne skal kompenseres (Samlet forventes der udbetalt et beløb på omkring 10 mia. kr.).

Tilbagebetaling af boligskat vil blive baseret på SKATs nye vurderingssystem, der er under udvikling. Boligejere vil modtage besked om den nye ejendomsværdi i foråret 2019. Hvis boligejeren accepterer de nye vurderinger, bliver kompensationen automatisk udbetalt. Hvis boligejeren vil klage over den nye vurdering, afventer udbetaling behandlingen af klagen.

Med DinGeo kan du allerede nu få et estimat af kompensationsstørelsen for perioden 2011-2016.

Læs mere her »