DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Nyhavn 63D, st. , 1051 København KRKR-pris i kommune
12.204.722
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Bygning til lager på Nyhavn 63D, st. , 1051 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af NYHAVN 63 INVEST A/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 3.700.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Nyhavn 63D, st. , 1051 København K

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i København Kommune i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 50.642 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 123 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 123 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygning til lager på Nyhavn 63D, st. , 1051 København K har et vægtet areal på 241 m². Hvis Nyhavn 63D, st. , 1051 København K er en gennemsnitlig bolig i kommunen vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 241 m2 x 50,642 kr/m2 = 12.204.722 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i København Kommune
12.204.722 kr.

Udbudspriser i 1051 København K

Der er p.t. ikke bygningen til lager til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af bygning til lager på Nyhavn 63D, st. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk