DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K.

For at få mere information om byggesager på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K er der 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF

Officielle attester på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 20 servitutter på ejendommen Herluf Trolles Gade 22, kl., 1052 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
24.06.1872 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (53/247)
23.02.1962 10 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
19.07.1963 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
26.09.1977 12 Servitut Vedtægter for ejerforening. Tillige lyst pantstiftende.
28.01.1981 13 Servitut Dok om saneringsplan mv
11.08.1981 14 Servitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
10.02.1987 15 Servitut Vedtægter for ejerforeningen-tillæg, tillige lyst pantstiftende.
04.10.1991 16 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 17 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I
27.04.1999 18 Vedtægter Tillæg til vedtægter
24.06.1872 2 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (53/249)
11.04.2016 20 Vedtægter Vedtægter for Ejerforeningen Herluf Trolles Gade 22 / Cort Adelers Gade 1
11.04.2016 21 Nye vedtægter Vedtægter for Ejerforeningen Herluf Trolles Gade 22 / Cort Adelers Gade 1
24.06.1872 3 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (53/249)
28.01.1928 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19.12.1934 5 Servitut Dok om vandforsyning mv
27.02.1935 6 Servitut Dok om vandforsyning mv
09.03.1935 7 Servitut Dok om et vaskerum i tagetagen
26.05.1939 8 Servitut Dok om begrænsning i tilladelsen til at udleje gårdkloset
13.08.1942 9 Servitut Dok om brændsel/olielevering mv