DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

23.973.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 23.973.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Herluf Trolles Gade 19, 3. th. Der er tvivlsom overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på hele 97 procent af middelværdien. Det tyder på at Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K er en bolig hvor det er svært at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
52.788.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
33.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.299.680
Mere Info 
Justeret RKR
71.047.397
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.805.317
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 52,8 mio. kr (Boligas vurderingsrapport).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    23,97 mio. kr.

    Interval: 4,30 - 52,79 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    65.500.000 kr.

    27. november 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
52.788.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 120 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Herluf Trolles Gade 19, 3. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Herluf Trolles Gade 19, 3. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th i København K er 33.000.000 kr (år 2021). Grunden på 674 m2 er vurderet til 8.189.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 273.152 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
33.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 37 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 61.424 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 107 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 107 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K har et vægtet areal på 70 m². Hvis Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 70 m2 x 61,424 kr/m2 = 4.299.680 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1052 København K
4.299.680 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 82 procent lavere end vores dingestimat (23.973.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 107 Ejerlejligheder i 1052, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1052 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. november 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 65.500.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. november 2020Alm. frit salg65.500.000
29. maj 2020Familieoverdragelse1.200.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 70 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Herluf Trolles Gade 19, 3. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 70 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2021, y: 71.047.397 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K var i fjerde kvartal 2020. Salgsprisen 65.500.000 kr. var 1552 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 1552 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 70 m2 x 61,424 kr/m2 x 16.52 = 71.047.397 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1052 København K
71.047.397 kr.
Note: Vurderingen er 196 procent højere end vores dingestimat (23.973.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (65.500.000 kr) ved seneste salg fjerde kvartal 2020 af typen alm. frit salg har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 1052 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1052 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Herluf Trolles Gade 19, 3. th. Der er p.t. to lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 2 lejligheder, der p.t. er til salg i 1052 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 71,386 til 87,298 kr/m2, med et gennemsnit på 79,342 kr/m2 og en median på 87,298 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Herluf Trolles Gade 19, 3. th, 1052 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 70 m2 x 87,298 kr/m2 x 0.95 = 5.805.317 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1052 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 2 Ejerlejligheder til salg i 1052 København K
5.805.317 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th er på niveau med de to lejligheder, der p.t. er til salg i 1052 København K. Vurderingen er dog stadig 75 procent lavere end vores dingestimat (23.973.000 kr).
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Herluf Trolles Gade 19, 3. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk