DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Cort Adelers Gade 1, 1. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 24 servitutter knyttet til Cort Adelers Gade 1, 1. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1872 og den seneste tinglyste servitut er fra 2018. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Cort Adelers Gade 1, 1. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Cort Adelers Gade 1, 1. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 80 meter fra Cort Adelers Gade 1, 1. th

Skråfoto fra 1955 taget 80 meter syd for Cort Adelers Gade 1, 1. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

Lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Cort Adelers Gade 1, 1. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18720624 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (53/247)
19630719 10 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19660609 11 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19770926 12 andenServitut Vedtægter for ejerforening.
19810128 13 andenServitut Dok om saneringsplan mv
19810811 14 andenServitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
19830720 15 andenServitut Ekspropriering mv
19870210 16 andenServitut Vedtægter for ejerforeningen-tillæg, tillige
19911004 17 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 18 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
19990427 19 vedtaegter Tillæg til vedtægter
18720624 2 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (53/249)
20160411 21 vedtaegter
20180709 22 andenServitut
20180813 23 andenServitut
13.08.2018 24 Servitut Brugsret til fællesareal
13.08.2018 25 Servitut Brugsret til fællesareal
18720624 3 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (53/249)
19341219 4 andenServitut Dok om vandforsyning mv
19350227 5 andenServitut Dok om vandforsyning mv
19350409 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19390526 7 andenServitut Dok om begrænsning i tilladelsen til at
19410121 8 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19450410 9 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv

Tabellen viser de 24 servitutter på ejendommen Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 26 december, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Cort Adelers Gade 1, 1. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Cort Adelers Gade 1, 1. th
Rapporten fra 2021 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Cort Adelers Gade 1, 1. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »