DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K

2022
Ejendomsværdiskat
35.200
Mere Info 
2022
Grundskyld
15.677
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
50.877
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
-
Mere Info 
2024
Skatterabat
-
Mere Info 
2011-
Kompensation
-
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Cort Adelers Gade 1, 1. th

I 2022 betalte boligejer på Cort Adelers Gade 1, 1. th en samlet boligskat på 50.877 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 4.240 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 5.400.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 566.400 kr.

Ejendomsværdiskat: 35.200 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 35.200 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 5.400.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (5.400.000 - 3.040.000) kr = 98.768 kr.

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Cort Adelers Gade 1, 1. th (35.200 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Cort Adelers Gade 1, 1. th (5.400.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de syv vurderinger vi har samlet på Cort Adelers Gade 1, 1. th. De historiske ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 15.677 kr

Den nuværende grundskyld 15.677 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 566.400 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 566.400 kr = 19.257 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 19.257 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 50.877 kr

Den samlede boligskat 50.877 kr. på Cort Adelers Gade 1, 1. th er summen af ejendomsværdiskat (35.200 kr) og grundskyld (15.677 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 4.240 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 51.974 kr i 2022 og 53.149 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Cort Adelers Gade 1, 1. th


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Vores vurdering af lejligheden: 13.000.000 kr falder udenfor det interval skatteministeriets boligskatteberegner » har udregnet for gennemsnitsboliger i København kommune. Det er derfor vanskeligt at vurdere at adressens fremtidige boligskat efter 2024-skattereformen.
Historiske ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th

Skats offentlige vurdering af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (13.441.694 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Cort Adelers Gade 1, 1. th er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th ».

Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, således at alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Cort Adelers Gade 1, 1. th er 53.149 kr, svarende til lejlighedens samlede boligskat for 2023.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Cort Adelers Gade 1, 1. th
Lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »