DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

15.549.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 15.549.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 4, 1. th.

Der er dårlig overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på hele 35 procent af middelværdien. Det tyder på at Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K er en bolig hvor det er svært at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Lejlighedens seneste salgspris (10.750.000 kr) var højere end gennemsnittet for postnummer 1053 og vanskeligheden ved at vurdere boligen kan skyldes usædvanlige forhold, der trækker prisen op. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
20.824.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
19.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
9.203.040
Mere Info 
Justeret RKR
37.230.639
Mere Info 
Udbudspris i postnr
12.869.927
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: salgsjusteret kvadratmeterpris er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,2 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 20,8 mio. kr (Boligas vurderingsrapport).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    15,55 mio. kr.

    Interval: 9,20 - 20,82 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    10.750.000 kr.

    12. juni 2002

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
20.824.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 33 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Cort Adelers Gade 4, 1. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Cort Adelers Gade 4, 1. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th i København K er 19.300.000 kr (år 2022). Grunden på 325 m2 er vurderet til 3.850.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 130.903 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
19.300.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 24 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K har et vægtet areal på 132 m². Hvis Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 132 m2 x 69,720 kr/m2 = 9.203.040 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1053 København K
9.203.040 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 40 procent lavere end vores dingestimat (15.549.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1053, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1053 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2002 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 12. juni 2002, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 10.750.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
12. juni 2002Alm. frit salg10.750.000
23. maj 2000Alm. frit salg6.680.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 132 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Cort Adelers Gade 4, 1. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 132 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2002 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 37.230.639 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K var i andet kvartal 2002. Salgsprisen 10.750.000 kr. var 305 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 305 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 132 m2 x 69,720 kr/m2 x 4.05 = 37.230.639 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2002)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1053 København K
37.230.639 kr.
Note: Vurderingen er 139 procent højere end vores dingestimat (15.549.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (10.750.000 kr) ved seneste salg andet kvartal 2002 af typen alm. frit salg har muligvis været i den høje ende.

Udbudspriser i 1053 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1053 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Cort Adelers Gade 4, 1. th. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1053 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 102,631 til 102,631 kr/m2, med et gennemsnit på 102,631 kr/m2 og en median på 102,631 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Cort Adelers Gade 4, 1. th, 1053 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 132 m2 x 102,631 kr/m2 x 0.95 = 12.869.927 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1053 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1053 København K
12.869.927 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1053 København K. Vurderingen er dog stadig 17 procent lavere end vores dingestimat (15.549.000 kr).
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Cort Adelers Gade 4, 1. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk