DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
26.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.940.612
Mere Info 
Justeret RKR
45.673.152
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info   • Seneste Salgspris

    5.028.542 kr.

    8. juni 1994

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K

En analyse af tre forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

26.037.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af tre vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,9 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til mio. kr 45,7 (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Peder Skrams Gade 16C, 2. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. i København K er 26.500.000 kr (år 2021). Grunden på 1.070 m2 er vurderet til 12.675.500 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 415.364,4 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
26.500.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Peder Skrams Gade 16C, 2. kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1054 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1054 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K har et vægtet areal på 94 m². Hvis Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 94 m2 x 63,198 kr/m2 = 5.940.612 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1054 København K
5.940.612 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1054 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 1994 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 8. juni 1994, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 5.028.542 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
8. juni 1994Alm. frit salg5.028.542

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 94 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Peder Skrams Gade 16C, 2. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1054 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 94 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 1994 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 45.673.152 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Peder Skrams Gade 16C, 2. , 1054 København K var i andet kvartal 1994. Salgsprisen 5.028.542 kr. var 669 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 669 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 94 m2 x 63,198 kr/m2 x 7.69 = 45.673.152 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 1994)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1054 København K
45.673.152 kr.

Udbudspriser i 1054 København K

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Peder Skrams Gade 16C, 2. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk