DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 34A, 1. , 1055 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
82.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
11.312.442
Mere Info 
Justeret RKR
198.453.661
Mere Info 
Udbudspris i postnr
10.406.881
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 34A, 1. , 1055 København K

Vi har samlet fire forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 34A, 1. . Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

En outlier-analyse viser at ″Vurdering baseret på salgsjusteret kvadratmeterpris″ er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger. Ser vi bort fra denne, så har vi tre vurderinger, der er i rimelig overenstemmelse med hinanden (selvom de er udregnet med forskellige algoritmer og baseret på forskellige data). En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Tordenskjoldsgade 34A, 1. ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 10,4 til 82,0 mio. kr.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 34A, 1. , 1055 København K har et vægtet areal på 179 m². Hvis Tordenskjoldsgade 34A, 1. , 1055 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 179 m2 x 63,198 kr/m2 = 11.312.442 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1055 København K
11.312.442 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1055 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1055 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Tordenskjoldsgade 34A, 1. . Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1055 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 58,139 til 58,139 kr/m2, med et gennemsnit på 58,139 kr/m2 og en median på 58,139 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Tordenskjoldsgade 34A, 1. , 1055 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 179 m2 x 58,139 kr/m2 = 10.406.881 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1055 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1055 København K
10.406.881 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 34A, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk