DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 19, 1. th, 1055 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
29.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
11.004.318
Mere Info 
Justeret RKR
59.327.108
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 19, 1. th, 1055 København K

Vi har samlet tre forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 19, 1. th. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

Vurderingerne er i rimelig overensstemmelse med hinanden. En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Tordenskjoldsgade 19, 1. th ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 11,0 til 59,3 mio. kr.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 59.163 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 152 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 152 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 19, 1. th, 1055 København K har et vægtet areal på 186 m². Hvis Tordenskjoldsgade 19, 1. th, 1055 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 186 m2 x 59,163 kr/m2 = 11.004.318 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1055 København K
11.004.318 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1055 København K

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 19, 1. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk