DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
20.400.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.339.115
Mere Info 
Justeret RKR
32.746.983
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info   • Seneste Salgspris

    3.500.000 kr.

    14. januar 1994

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K

En analyse af tre forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

19.495.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af tre vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,3 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til mio. kr 32,7 (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv i København K er 20.400.000 kr (år 2021). Grunden på 490 m2 er vurderet til 5.804.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 197.359,8 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
20.400.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 65.915 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 130 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 130 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K har et vægtet areal på 81 m². Hvis Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 81 m2 x 65,915 kr/m2 = 5.339.115 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1055 København K
5.339.115 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1055 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 1994 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 14. januar 1994, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.500.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
14. januar 1994Alm. frit salg3.500.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 81 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Tordenskjoldsgade 29, 4. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 81 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 1994 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2021, y: 32.746.983 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv, 1055 København K var i første kvartal 1994. Salgsprisen 3.500.000 kr. var 513 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 513 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 81 m2 x 65,915 kr/m2 x 6.13 = 32.746.983 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 1994)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1055 København K
32.746.983 kr.

Udbudspriser i 1055 København K

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 29, 4. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk