DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
23.200.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
36.970.830
Mere Info 
Justeret RKR
27.147.271
Mere Info 
Udbudspris i postnr
37.412.505
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Seneste Salgspris

    6.400.000 kr.

    6. januar 2000

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

En analyse af fire forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

31.182.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). En outlier-analyse viser at alle de indhentede vurderinger stemmer overens med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4 ligger sandsynligvis i intervallet fra 23,2 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til mio. kr 37,4 (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har {{bdato}} indhentet en Bolighed data-vurdering af lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Holbergsgade 28, kl. 4. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Holbergsgade 28, kl. 4. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4 i København K er 23.200.000 kr (år 2021). Grunden på 782 m2 er vurderet til 9.501.300 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 303.565,6 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
23.200.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Holbergsgade 28, kl. 4 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K har et vægtet areal på 585 m². Hvis Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 585 m2 x 63,198 kr/m2 = 36.970.830 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1057 København K
36.970.830 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1057 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2000 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 6. januar 2000, hvor boligen blev solgt ved Familieoverdragelse, og med en salgspris på 6.400.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
6. januar 2000Familieoverdragelse6.400.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 585 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Holbergsgade 28, kl. 4 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 585 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2000 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 27.147.271 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K var i første kvartal 2000. Salgsprisen 6.400.000 kr. var 27 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 27 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 585 m2 x 63,198 kr/m2 x 0.73 = 27.147.271 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2000)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1057 København K
27.147.271 kr.

Udbudspriser i 1057 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1057 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Holbergsgade 28, kl. 4. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1057 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 63,953 til 63,953 kr/m2, med et gennemsnit på 63,953 kr/m2 og en median på 63,953 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 585 m2 x 63,953 kr/m2 = 37.412.505 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1057 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1057 København K
37.412.505 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk