DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København KDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 4) computerberegnede ejendomsvurderinger

52.820.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th er meget usikker. Der er kun fire computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
54.414.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
33.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
8.722.208
Mere Info 
Justeret RKR
71.047.397
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fire vurderinger viser at én vurdering: realkreditrådets kvadratmeterpriser er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende tre vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 33,0 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 71,0 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    52,82 mio. kr.

    Interval: 33,00 - 71,05 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    65.500.000 kr.

    27. november 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
54.414.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 3 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Holbergsgade 26, 2. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Holbergsgade 26, 2. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th i København K er 33.000.000 kr (år 2021). Grunden på 674 m2 er vurderet til 8.189.100 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 273.152 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
33.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 37 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 61.424 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 107 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 107 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K har et vægtet areal på 142 m². Hvis Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 142 m2 x 61,424 kr/m2 = 8.722.208 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1057 København K
8.722.208 kr.
Note: Vurderingen er 83 procent lavere end vores dingestimat (52.820.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de tre vurderinger, der indgår i estimatet. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 107 Ejerlejligheder i 1057, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1057 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 27. november 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 65.500.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
27. november 2020Alm. frit salg65.500.000
29. maj 2020Familieoverdragelse1.200.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 142 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Holbergsgade 26, 2. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1057 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 142 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2021, y: 71.047.397 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Holbergsgade 26, 2. th, 1057 København K var i fjerde kvartal 2020. Salgsprisen 65.500.000 kr. var 715 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 715 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 142 m2 x 61,424 kr/m2 x 8.15 = 71.047.397 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1057 København K
71.047.397 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med to andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 34 procent højere end vores dingestimat (52.820.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (65.500.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 2020 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1057 København K

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Holbergsgade 26, 2. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk