DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Havnegade 21, 6. th, 1058 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Havnegade 21, 6. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 14 servitutter knyttet til Havnegade 21, 6. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1867 og den seneste tinglyste servitut er fra 2017. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Havnegade 21, 6. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Havnegade 21, 6. th.


thumbnail: Skråfoto fra 1954 taget 39 meter fra Havnegade 21, 6. th

Skråfoto fra 1954 taget 39 meter nord for Havnegade 21, 6. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

Lejligheden på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Havnegade 21, 6. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20161028 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
19911004 10 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 11 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
20070511 12 andenServitut Ekspropriation ang beskyttelse af Metro
20121219 13 andenServitut
20160906 14 andenServitut
20171207 2 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
18670617 3 andenServitut Dok om en gesims på Navigationsskolen mv,
19221030 4 andenServitut Dok om cykelskure, (95/150)
19230305 5 andenServitut Dok om et cykelskur, (95/342)
19300910 6 andenServitut Dok om cykelskure
19650330 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19780720 8 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19800325 9 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om

Tabellen viser de 14 servitutter på ejendommen Havnegade 21, 6. th, 1058 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 10 oktober, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Havnegade 21, 6. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Havnegade 21, 6. th
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Havnegade 21, 6. th, 1058 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Havnegade 21, 6. th, 1058 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Havnegade 21, 6. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »