DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Havnegade 21, 6. th, 1058 København K

2022
Ejendomsværdiskat
28.875
Mere Info 
2022
Grundskyld
17.751
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
46.626
Mere Info 
11-20
Kompensation
~ ?
Mere Info 
2024
Ejendomsværdiskat
73.733
Mere Info 
2024
Grundskyld
33.901
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
107.634
Mere Info 
2024 -
Skatterabat
61.008
Mere Info 
Nuværende boligskatter på Havnegade 21, 6. th

I 2022 betalte boligejer på Havnegade 21, 6. th en samlet boligskat på 46.626 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 3.886 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 4.700.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 522.100 kr.

Ejendomsværdiskat (2022): 28.875 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 28.875 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 4.700.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (4.700.000 - 3.040.000) kr = 77.768 kr.

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Havnegade 21, 6. th (28.875 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Havnegade 21, 6. th (4.700.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de fire vurderinger vi har samlet på Havnegade 21, 6. th. De historiske ejendomsvurderinger på Havnegade 21, 6. th (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Havnegade 21, 6. th.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld (2022): 17.751 kr

Den nuværende grundskyld 17.751 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 522.100 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Den nuværende grundskyld beregnet ud fra grundskyldspromille og grundværdi:

Grundskyld = 34.0‰ x 522.100 kr = 17.751 kr.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat (2022): 46.626 kr

Den samlede boligskat 46.626 kr. på Havnegade 21, 6. th er summen af ejendomsværdiskat (28.875 kr) og grundskyld (17.751 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 3.886 kr/måned.

Boligskatten vil forblive uændret i 2022 og 2023 (grundskylden er allerede maksimal ift vurdering og ejendomsværdiskat er bundet af skattestop).
Fremtidige boligskatter
Se, hvad boligskattereformen i 2024 betyder for Havnegade 21, 6. th


I 2024 sker der en kæmpe omvæltning af danskernes boligskat. Et afgørende element i boligskattereformen er de nye offentlige ejendomsvurderinger for 2022, der desværre er blevet forsinkede og nu først forventes at være klar i 2025. Derfor vil boligskat i 2024 blive beregnet ud fra de nye foreløbige vurderinger. Vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering for 2022 af lejligheden på Havnegade 21, 6. th er 13.894.000 kr. Læs mere på DinGeo's vurderingsoversigt for Havnegade 21, 6. th her ».

Der er dog en del spidsfindigheder omkring ændringerne af boligskat i 2024:

  • Den nye boligskat tager højde for et såkaldt forsigtighedsprincip, hvilket betyder at boligskat vil blive beregnet af den foreløbige vurdering (13.894.000 kr.) fratrukket 20 %.
  • Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, så alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Skatterabatten sikrer, at boligejere ved overgangen til det nye system ikke betaler mere i boligskat end med de nuværende regler for 2024. Skatterabatten bortfalder dog for nye ejere af boligen.
  • Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Havnegade 21, 6. th er 46.626 kr, svarende til lejlighedens samlede boligskat for 2023.

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, vil boligskatten blive genberegnet og efterreguleret. De endelige 2022-vurderinger forventes p.t. at være klar i 2025.2024-skatterne, som diskuteres nedenfor, stammer fra Vurderingsstyrelsens egne udregninger på vurderingsportalen.

Ejendomsværdiskat (2024): 73.733 kr

Med 2024-skattereformen bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat nedsat til 0,51 % af de første 9.2 millioner kr af boligens værdi, og 1,4% af resten.

Lejligheden på Havnegade 21, 6. th har en foreløbig ejendomsvurdering på 13.894.000 kr. Klik her for at se vurderingsoversigten for Havnegade 21, 6. th ». Den foreløbige vurderingspris betyder at ejendomsværdiskatten i 2024 vil blive beregnet udelukkende fra den nye laveste ejendomsværdiskatssats på 0,51 %.

Ejendomsværdiskat (2024): 0,0051 x (0,8 x 13.894.000 kr) = 73.733 kr

Bemærk at der fratrækkes 20 % af vurderingsprisen, før skatten beregnes. Denne "rabat" gælder for alle boliger og den kaldes forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet reflekterer at usikkerhed på de offentlige ejendomsvurderinger forventes at ligge under 20 procent.

Grundskyld (2024): 33.901 kr

Den gode nyhed for boligejere er, at grundskyldspromillen i 2024 bliver nedsat kraftigt i alle kommuner, inklusiv København Kommune. Her falder grundskyldspromillen fra 34.0 i 2023 til 5.1 i 2024. Den dårlige nyhed er at skattestoppet bortfalder og dermed den begrænsede stigningstakt på grundskyld. Samtidig vil flere ejendomsejere opleve betydelig højere grundværdier.

For Havnegade 21, 6. th gælder der, at vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering af lejlighedens grund er 8.309.000 kr. Grundskyldspromillen i København Kommune er 5.1 promille i 2024. Vurderingsstyrelsen har samlet information om de forventede grundskyldspromiller for perioden 2024-28 her »

Grundskyld for 2024 beregnet ud fra den nye grundskyldspromille og foreløbige vurdering af grundværdi:

Grundskyld (2024) = 0.0051 x (0.8 x 8.309.000 kr) = 33.901 kr.

Samlet boligskat (2024): 107.634 kr

Den samlede boligskat på Havnegade 21, 6. th fra år 2024 forventes at være 107.634 kr. Den samlede boligskat er summen af ejendomsværdiskat (73.733 kr) og grundskyld (33.901 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en boligskatudgift på 8.969 kr. pr. måned.

Skatterabat (2024): 61.008 kr

Lejlighedens ejer vil med 2024-boligskattereformen få en permanent skatterabat på 61.008 kr., således at hun ikke kommer til at betale en højere boligskat i 2024 sammenlignet med 2022. Skatterabatten vil dog bortfalde for eventuelle nye ejere af lejligheden.
Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb, specielt kompensation, ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Vurderingsportalen. Skats endelige ejendomsvurderinger er først tilgængelige i 2025 (eller senere) og kan i princippet være væsentlig anderledes. Boliga ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Havnegade 21, 6. th
Lejligheden på Havnegade 21, 6. th. Skråfoto fra fly, sommer 2021 (datakilde: SDFE).

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere.

På denne side kan du finde information om tidligere, nuværende og fremtidige boligskatter for boligen på Havnegade 21, 6. th. Hvis de tidligere boligskatter har været for høje, så vil du kunne se, om du har mulighed for at få refunderet for meget betalt boligskat i perioden 2011-2020.

Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter baseret på nye, mere præcise og mere gennemskuelige offentlige ejendomsvurderinger.

Læs mere her »