DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Boldhusgade 2, 3. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Boldhusgade 2, 3. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1930 og den seneste tinglyste servitut er fra 2017. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Boldhusgade 2, 3. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Boldhusgade 2, 3. .


thumbnail: Skråfoto fra 1936 taget 103 meter fra Boldhusgade 2, 3.

Skråfoto fra 1936 taget 103 meter nordvest for Boldhusgade 2, 3. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

Lejligheden på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Boldhusgade 2, 3.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20170131 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
20001120 10 vedtaegter Tillæg til vedtægter
20011121 11 andenServitut Bevaringsdeklaration
19300710 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19390112 3 andenServitut Fredningsbeslutning
19690611 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19751219 5 vedtaegter Vedtægter for ejerforening
19760303 6 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst
19840403 7 andenServitut Fredningsbeslutning
19911004 8 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930128 9 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 august, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Boldhusgade 2, 3. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Boldhusgade 2, 3. , 1062 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Boldhusgade 2, 3. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »