DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Laksegade 30, kl., 1063 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Laksegade 30, kl., 1063 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Laksegade 30, kl., 1063 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Laksegade 30, kl., 1063 København K.

For at få mere information om byggesager på Laksegade 30, kl., 1063 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Laksegade 30, kl., 1063 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Laksegade 30, kl., 1063 København K er der 2 lokalplaner og 2 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2002 Lokalplan (vedtaget) Nikolaj Plads Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF

Officielle attester på Laksegade 30, kl., 1063 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Laksegade 30, kl., 1063 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Laksegade 30, kl., 1063 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Laksegade 30, kl., 1063 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Laksegade 30, kl., 1063 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 8 servitutter på ejendommen Laksegade 30, kl., 1063 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
12.01.1939 1 Servitut Fredningsbeslutning
29.01.1981 2 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_P-I_371
03.04.1984 3 Servitut Fredningsbeslutning AKT 1_P-I_371
09.09.1985 4 Servitut Dok om bevaringspligt mv AKT 1_P-I_371
21.02.1986 5 Servitut Tilskudsdeklaration, anm om ejerptbr lyst 7/1 1986 (392) på ejerl 4 AKT 1_P-I_371
19.12.1990 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv AKT 1_P-I_371
04.10.1991 7 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 8 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13I