DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Fortunstræde 4, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er seks servitutter knyttet til Fortunstræde 4, kl. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1111 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Fortunstræde 4, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Fortunstræde 4, kl. .
thumbnail: Skråfoto fra 1936 taget 27 meter fra Fortunstræde 4, kl.

Skråfoto fra 1936 taget 27 meter sydvest for Fortunstræde 4, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

Lejligheden på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Fortunstræde 4, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.11.1111 1 Servitut Dok om jordskyld mv
23.11.1943 2 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
02.07.1987 3 Servitut Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Lejekontrakt med Gitte Kik AKT 1_E-I_463
04.10.1991 4 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 5 Servitut Dok om fjernvarme mv, (F-13-1)
11.04.2006 6 Servitut Anmærkning hæftelser Tillægstekst Dok om at ejerlejligheden tilsluttes fjernvarmecentralen i ejendommen matrnr 151 Øster (tiltrådt af de betingede skødehavere) AKT 1_ØST_47_14

Tabellen viser de 6 servitutter på ejendommen Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 oktober, 2020  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Fortunstræde 4, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Fortunstræde 4, kl.
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Fortunstræde 4, kl. , 1065 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Fortunstræde 4, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »