DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Admiralgade 29, st. , 1066 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Admiralgade 29, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er ti servitutter knyttet til Admiralgade 29, st. . bygningens ældste servitut stammer fra 1957 og den seneste tinglyste servitut er fra 2007. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Admiralgade 29, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Admiralgade 29, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1952 taget 128 meter fra Admiralgade 29, st.

Skråfoto fra 1952 taget 128 meter sydvest for Admiralgade 29, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Admiralgade 29, st. , 1066 København K

bygningen på Admiralgade 29, st. , 1066 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Admiralgade 29, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Admiralgade 29, st. , 1066 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Admiralgade 29, st. , 1066 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Admiralgade 29, st. , 1066 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19570927 1 andenServitut Dok om elektrisk transformatoranlæg mv, Ikke
20070621 10 andenServitut Tillæg til dokument lyst 26.04.2006 om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S (KE Drift A/S). AKT P-625 I. afd.
19580731 2 andenServitut Dok om udlæg af areal til gade m m
19590224 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19600127 4 andenServitut Dok om afløb samt årlig afgift 50 kr, Resp
19660922 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19741030 6 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19880915 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 8 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930128 9 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 10 servitutter på ejendommen Admiralgade 29, st. , 1066 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 maj, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Admiralgade 29, st. , 1066 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Admiralgade 29, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Admiralgade 29, st. , 1066 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Admiralgade 29, st. , 1066 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Admiralgade 29, st. , 1066 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Admiralgade 29, st.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Admiralgade 29, st. , 1066 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Admiralgade 29, st. , 1066 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Admiralgade 29, st. , 1066 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Admiralgade 29, st. , 1066 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Admiralgade 29, st. , 1066 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Admiralgade 29, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »