DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K.

For at få mere information om byggesager på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K er der 6 lokalplaner og 2 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2002 Lokalplan (vedtaget) Nikolaj Plads Download PDF
2017 Lokalplan (vedtaget) Østergade 27 Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) d'Angleterre Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2018 Lokalplan (forslag) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF

Officielle attester på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 23 servitutter på ejendommen Lille Kongensgade 22, 4., 1074 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11.11.1111 1 Servitut Dok om årlig jordskyld
02.01.1939 10 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
02.01.1939 11 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
12.12.1940 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
29.09.1976 13 Servitut Dok om pligtelser og indskrænkninger m.h.t. benyttelse af ejend
29.09.1983 14 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
05.03.1990 15 Servitut Lejekontrakt med Alpha Beta- Kommunikationsrådgivning, Ikke til hinder for prioritering
21.06.1991 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.10.1991 17 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
10.09.1993 18 Servitut Lejekontrakt med Birger Klentz Aps, Ikke til hinder for prioritering
23.01.1995 19 Servitut Dok om fjernvarme mv, (F-13-1)
19.08.1918 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (89/250)
13.02.2004 20 Servitut Bevaringsservitut vedr facader, tagflader mv Tillige lyst pantstiftende
13.02.2004 21 Servitut Dok om ret for ejeren/lejeren af matr nr 428 til at anvende træer til julebelysning mv Ikke til hinder for prioritering
13.02.2004 22 Servitut Dok om benyttelse af stueetagen mv Resp fremtidige realkreditlån
07.10.2011 24 Servitut DEKLARATION
23.03.1925 3 Servitut Ekspropriationsfortegnelse, (98/149)
23.03.1925 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (98/149)
13.07.1933 5 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
27.07.1934 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
15.02.1935 7 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
25.03.1938 8 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
29.10.1938 9 Servitut Dok om bygningskomm ang facadefremspring, Ikke til hinder for prioritering