DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Lille Kongensgade 4, 2. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i restauranten/caféens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på restauranten/caféen.
  • Servitutter: Der er 17 servitutter knyttet til Lille Kongensgade 4, 2. th. Restauranten/caféens ældste servitut stammer fra 1951 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på restauranten/caféen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Lille Kongensgade 4, 2. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Lille Kongensgade 4, 2. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 68 meter fra Lille Kongensgade 4, 2. th

Skråfoto fra 1928-1933 taget 68 meter syd for Lille Kongensgade 4, 2. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Restauranten/caféen på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Lille Kongensgade 4, 2. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
17.05.1951 1 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
18.06.1986 10 Servitut Dok om bevaringspligt mv
14.09.1989 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.10.1991 12 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
17.06.1993 13 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg
26.07.1993 14 Servitut Dok om grundfond mm
23.01.1995 15 Servitut Dok om fjernvarme mv
11.05.2007 16 Servitut Ekspropriation ang beskyttelse af Metro
16.01.1958 2 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
08.03.2017 20 Salgs og/eller pantsætningsforbud Salgs- og Pantsætningsforbud
11.06.1958 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
17.05.1976 4 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
17.05.1976 5 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
17.05.1976 6 Servitut Dok om bevaring ogvedligeholdelse, Tillige lyst pantstiftende. Påtaleberettiget: 58191213 AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD Akt: 1_A-I_176
21.04.1977 7 Servitut Betingelser for tilladelse iht byggeloven
04.06.1981 8 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst pantstiftende.
13.05.1983 9 Servitut Dok om ene brugsret til del af fællesareal

Tabellen viser de 17 servitutter på ejendommen Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 oktober, 2020  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Lille Kongensgade 4, 2. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Lille Kongensgade 4, 2. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »