DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Østergade 10, kl. , 1100 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Østergade 10, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i ejendommens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på ejendommen.
  • Servitutter: Der er 13 servitutter knyttet til Østergade 10, kl. . Ejendommens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på ejendommen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Østergade 10, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Østergade 10, kl. .
thumbnail: Skråfoto fra 1938 taget 96 meter fra Østergade 10, kl.

Skråfoto fra 1938 taget 96 meter øst for Østergade 10, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Østergade 10, kl. , 1100 København K

Ejendommen på Østergade 10, kl. , 1100 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Østergade 10, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Østergade 10, kl. , 1100 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Østergade 10, kl. , 1100 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Østergade 10, kl. , 1100 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18430327 1 andenServitut Dok om vinduer, (37/194)
19950922 10 andenServitut anm hæftelser
19950922 11 andenServitut anm hæftelser
19970307 12 andenServitut Dok ang en skorsten
20140710 14 lejekontrakt
18731201 2 andenServitut Dok om skorstenspibe, (54/189)
19330220 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19900926 4 andenServitut Dok om forbud mod bankvirksomhed uden
19911004 5 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19920824 6 andenServitut Lokalplan nr. 208
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv
19950523 8 andenServitut Dok om anvendelse af trappe som flugtvej mv
19950523 9 andenServitut Dok om forpligtelser ved evt aflysning af

Tabellen viser de 13 servitutter på ejendommen Østergade 10, kl. , 1100 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 06 december, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Østergade 10, kl. , 1100 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Østergade 10, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Østergade 10, kl. , 1100 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Østergade 10, kl. , 1100 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Østergade 10, kl. , 1100 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Østergade 10, kl.
Rapporten fra 2012 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Østergade 10, kl. , 1100 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Østergade 10, kl. , 1100 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Østergade 10, kl. , 1100 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Østergade 10, kl. , 1100 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Østergade 10, kl. , 1100 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) d'Angleterre Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Østergade 10, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »