DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Østergade 23, 1100 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Østergade 23. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Østergade 23 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Østergade 23.
  • Miljøvurderingsrapporter: Vi har ikke fundet miljøvurderingsrapporter for bygningen på Østergade 23.


thumbnail: Skråfoto fra 1934 taget 76 meter fra Østergade 23

Skråfoto fra 1934 taget 76 meter nordvest for Østergade 23. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Østergade 23, 1100 København K

bygningen på Østergade 23, 1100 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Østergade 23

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Østergade 23, 1100 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Østergade 23, 1100 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Østergade 23, 1100 København K


Officielle attester og rapporter på Østergade 23, 1100 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Østergade 23 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Østergade 23, 1100 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Østergade 23, 1100 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Østergade 23, 1100 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Østergade 23, 1100 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Østergade 23, 1100 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Østergade 23, 1100 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Østergade 23, 1100 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Østergade 23 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Østergade 23, 1100 København K

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Østergade 23, 1100 København K

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub

Tabellen viser de 0 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Østergade 23. Listet er desuden de godkendte 0 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »