DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Østergade 40, st., 1100 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Østergade 40, st., 1100 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Østergade 40, st., 1100 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Østergade 40, st., 1100 København K.

For at få mere information om byggesager på Østergade 40, st., 1100 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Østergade 40, st., 1100 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Østergade 40, st., 1100 København K er der 6 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2002 Lokalplan (vedtaget) Nikolaj Plads Download PDF
2017 Lokalplan (vedtaget) Østergade 27 Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2006 Lokalplan (vedtaget) Sværtegade/Pilestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Strøget Download PDF
2018 Lokalplan (forslag) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Østergade 40, st., 1100 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Østergade 40, st., 1100 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Østergade 40, st., 1100 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Østergade 40, st., 1100 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Østergade 40, st., 1100 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 13 servitutter på ejendommen Østergade 40, st., 1100 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
07.12.1914 1 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, samt lysåbninger i bagmuren, (85/206)
29.06.2009 10 Servitut Dok om fælles varmecentral Tillige lyst pantstiftende
24.06.2013 13 Servitut Forprioritet med respekt Flugtveje
23.04.2015 14 Salgs og/eller pantsætningsforbud Pantsætningsforbud
23.04.2015 16 Salgs og/eller pantsætningsforbud Pantsætningsforbud
30.05.1932 2 Servitut Fjernelsesdeklaration, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt
23.02.1954 3 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
04.05.1955 4 Servitut Dok om spildevandsløb, Resp lån i off midler
21.09.1956 5 Servitut Dok om vandforsyning mv, Om resp se akt
24.02.1959 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
04.10.1991 7 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 8 Servitut Dok om fjernvarme mv
29.06.2009 9 Servitut Dok om fælles vandforsyning Tillige lyst pantstiftende