DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Ny Østergade 32, st. th, 1101 København KRKR-pris i postnr
56.876.336
Mere Info 
Udbudspris i postnr
59.967.617
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Ejendommen på Ny Østergade 32, st. th, 1101 København K er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Rolighed Lauridsen Family K/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 38.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Ny Østergade 32, st. th, 1101 København K

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Ny Østergade 32, st. th, der ligger til grund for vores dingestimat på 56.160.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1101 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1101 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 61.688 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 97 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 97 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Ny Østergade 32, st. th, 1101 København K har et vægtet areal på 922 m². Hvis Ny Østergade 32, st. th, 1101 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 922 m2 x 61,688 kr/m2 = 56.876.336 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1101 København K
56.876.336 kr.
Udbudspriser i 1101 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1101 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Ny Østergade 32, st. th. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1101 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 68,464 til 68,464 kr/m2, med et gennemsnit på 68,464 kr/m2 og en median på 68,464 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Ny Østergade 32, st. th, 1101 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 922 m2 x 68,464 kr/m2 x 0.95 = 59.967.617 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1101 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1101 København K
59.967.617 kr.