DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K

2022
Ejendomsværdiskat
27.300
Mere Info 
2022
Grundskyld
45.319
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
72.619
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
-
Mere Info 
2024
Skatterabat
-
Mere Info 
2011-
Kompensation
-
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Ny Adelgade 7, 2. tv

I 2022 betalte boligejer på Ny Adelgade 7, 2. tv en samlet boligskat på 72.619 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 6.052 kr/måned. Ejendommens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 3.300.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 589.200 kr.

Ejendomsværdiskat: 27.300 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 27.300 kr. er i princippet baseret på ejendommens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 3.300.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (3.300.000 - 3.040.000) kr = 35.768 kr.

Heldigvis slipper ejendomsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Ny Adelgade 7, 2. tv (27.300 kr) er beregnet.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 45.319 kr

Den nuværende grundskyld 45.319 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af ejendommens grund: 589.200 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Den nuværende grundskyld beregnet ud fra grundskyldspromille og grundværdi:

Grundskyld = 34.0‰ x 589.200 kr = 20.032 kr.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 72.619 kr

Den samlede boligskat 72.619 kr. på Ny Adelgade 7, 2. tv er summen af ejendomsværdiskat (27.300 kr) og grundskyld (45.319 kr.). Ejendommens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 6.052 kr/måned.

Boligskatten vil forblive uændret i 2022 og 2023 (grundskylden er allerede maksimal ift vurdering og ejendomsværdiskat er bundet af skattestop).


Fremtidige boligskatter på Ny Adelgade 7, 2. tv


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger måske har været lidt for høje for ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og en lavere boligskat og måske endda kompensation for for meget betalt skat i perioden 2011-2020.

Historiske ejendomsvurderinger på Ny Adelgade 7, 2. tv

Skats historiske ejendomsvurderinger af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 og 2022. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (0 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Ny Adelgade 7, 2. tv er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Ny Adelgade 7, 2. tv ».

Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, således at alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Ny Adelgade 7, 2. tv er 72.619 kr, svarende til ejendommens samlede boligskat for 2023.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »