DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København KDINGESTIMAT
Baseret på 2 (ud af 2) computerberegnede ejendomsvurderinger

7.459.000 kr

Ejendomsvurdering af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv er meget usikker. Der er kun to computerberegnede ejendomsvurderinger . Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
11.619.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
0
Mere Info 
Justeret RKR
0
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle to vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,3 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 11,6 mio. kr (Boligas vurderingsrapport).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    7,46 mio. kr.

    Interval: 3,30 - 11,62 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    8.800.000 kr.

    8. september 2015

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
11.619.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med en andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 55 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Ny Adelgade 7, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Ejendommen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Ny Adelgade 7, 2. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv i København K er 3.300.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 589.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 27.300 kr og en grundskyld på 45.319 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.300.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 55 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de en andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1104 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1104 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K har et vægtet areal på 0 m². Hvis Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 0 m2 x 69,720 kr/m2 = 0 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1104 København K
0 kr.
Note: I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1104, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at ejendommen er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Ejendom i 1104 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2015 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 8. september 2015, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 8.800.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
8. september 2015Alm. frit salg8.800.000
15. januar 1996Alm. frit salg2.000.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 0 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Ny Adelgade 7, 2. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1104 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 0 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2015 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 0 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Ny Adelgade 7, 2. tv, 1104 København K var i tredje kvartal 2015. Salgsprisen 8.800.000 kr. var Infinity procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der Infinity procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 0 m2 x 69,720 kr/m2 x ∞ = 0 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2015)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1104 København K
0 kr.

Udbudspriser i 1104 København K

Der er p.t. ikke ejendom til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Ny Adelgade 7, 2. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk