DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København KRKR-pris i postnr
132.357.320
Mere Info 
Udbudspris i postnr
127.921.648
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København K

Ejendommen på Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af C.W. OBEL EJENDOMME A/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2021 ved den seneste vurdering: 113.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1110 København K i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1110 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 65.915 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 130 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 130 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København K har et vægtet areal på 2008 m². Hvis Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 2008 m2 x 65,915 kr/m2 = 132.357.320 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

null
Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1110 København K
132.357.320 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1110 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1110 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Store Regnegade 1, st. 3. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1110 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 63,706 til 63,706 kr/m2, med et gennemsnit på 63,706 kr/m2 og en median på 63,706 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Store Regnegade 1, st. 3, 1110 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 2008 m2 x 63,706 kr/m2 = 127.921.648 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1110 København K)

null
gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1110 København K
127.921.648 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Store Regnegade 1, st. 3. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk