DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Silkegade 21, st. , 1113 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Silkegade 21, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er ni servitutter knyttet til Silkegade 21, st. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1956 og den seneste tinglyste servitut er fra 2006. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Silkegade 21, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Silkegade 21, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1946 taget 61 meter fra Silkegade 21, st.

Skråfoto fra 1946 taget 61 meter nord for Silkegade 21, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Silkegade 21, st. , 1113 København K

Lejligheden på Silkegade 21, st. , 1113 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Silkegade 21, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Silkegade 21, st. , 1113 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Silkegade 21, st. , 1113 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Silkegade 21, st. , 1113 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19560405 1 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til
19730726 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19761223 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19911004 4 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 5 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20030205 6 andenServitut Deklaration indeholdende bestemmelser om
20050331 7 andenServitut Vedtægter for ejerforening Silkegade 13
20050513 8 andenServitut Vedtægter for Kælderrumsforeningen Silkegade
20060426 9 andenServitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414.

Tabellen viser de 9 servitutter på ejendommen Silkegade 21, st. , 1113 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 06 september, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Silkegade 21, st. , 1113 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Silkegade 21, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Silkegade 21, st. , 1113 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Silkegade 21, st. , 1113 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Silkegade 21, st. , 1113 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Silkegade 21, st.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Silkegade 21, st. , 1113 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Silkegade 21, st. , 1113 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Silkegade 21, st. , 1113 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Silkegade 21, st. , 1113 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Silkegade 21, st. , 1113 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Silkegade 21, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »