DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K

2022
Ejendomsværdiskat
23.000
Mere Info 
2022
Grundskyld
13.093
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
36.093
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
~ 28.200
Mere Info 
2024
Skatterabat
~ 0
Mere Info 
2011-
Kompensation
0
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Kronprinsensgade 5A, 3. tv

I 2022 betalte boligejer på Kronprinsensgade 5A, 3. tv en samlet boligskat på 36.093 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 3.008 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 2.300.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 393.600 kr.

Ejendomsværdiskat: 23.000 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 23.000 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 2.300.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 2.300.000 kr = 21.160 kr

I praksis er ejendomsværdiskatten delvist afkoblet fra den gældende ejendomsvurdering - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Kronprinsensgade 5A, 3. tv (23.000 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Kronprinsensgade 5A, 3. tv (2.300.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de seks vurderinger vi har samlet på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. De historiske ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 13.093 kr

Den nuværende grundskyld 13.093 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 393.600 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 393.600 kr = 13.382 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 13.382 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 36.093 kr

Den samlede boligskat 36.093 kr. på Kronprinsensgade 5A, 3. tv er summen af ejendomsværdiskat (23.000 kr) og grundskyld (13.093 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 3.008 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 36.382 kr i 2022 og 36.382 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Kronprinsensgade 5A, 3. tv


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Baseret på skatteministeriets boligskatteberegner » for gennemsnitsboliger i København kommune giver vi nedenfor kvalificerede gæt på hvad 2024-reformen vil betyde for lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv under antagelse af at den nye offentlige ejendomsvurdering lander tæt på vores vurdering af lejligheden: 6.500.000 kr.

Historiske ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv

Skats offentlige vurdering af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (6.120.971 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Kronprinsensgade 5A, 3. tv er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv ».

Den samlede boligskat i 2024: ~ 28.200 kr

Et typisk ejerlejlighed i København Kommune med en offentlig ejendomsvurdering på 6.500.000 kr vil ifølge boligskatteberegneren have en samlet boligskat på 28.200 kr i 2024.

Vores umiddelbare bud på boligskat i 2024 for lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv er derfor i omegnen af 28.200 kr. Boligskatteberegnerens bud skal dog tages med alle mulige forbehold, inklusiv at (i) der er tale om vejledende beregninger fra skatteministeriet for en typisk gennemsnitsbolig i København kommune; og (ii) Det er uvist hvor tæt Skats offentlige ejendomsvurdering på Kronprinsensgade 5A, 3. tv vil falde på vores ejendomsvurdering (6.500.000 kr). Vores bud på på 2024 boligskat er efter skatterabatten på 12.950 kr er fratrukket Læs mere nedenfor ↓

Boligskattereformen i 2024 ser ud til i første omgang at sænke boligskatten. På den lidt længere bane skal man være opmærksom på at boligskatten vil kommer til at følge de årlig opdaterede offentlige ejendomsvurderinger.

Bemærk: Vi kender naturligvis ikke 2024-værdien af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K. Vores bud er baseret på seks ejendomsvurderinger af Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Skats boligskatteberegner og mere information om 2024 boligskattereformen findes online her »

Fremtidig skatterabat fra 2024: ~ 0 kr

Den estimerede 2024 boligskat (28.200 kr) er lavere end den boligskatten for 2023 (36.382 kr). Hvis vores estimerede 2024 boligskat er korrekt, så slipper boligejer billigere i 2024 ift 2023 og kan derfor ikke forvente at få en skatterabat.

Kompensation for 2011-2020: 0 kr

Boligejeren skal sandsynligvis ikke have kompensation for for meget betalt boligskat for perioden 2011-2020. De historiske offentlige ejendomsvurderinger ser ud til at have været i den lave ende - se graf ovenfor


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Kronprinsensgade 5A, 3. tv
Lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »