DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København KDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

6.262.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 6.262.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 6 procent af middelværdien. Det indikerer at Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
6.120.971
Mere Info 
Boliga
6.025.000
Mere Info 
Nordea
5.879.000
Mere Info 
Off. Vurdering
2.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
6.344.520
Mere Info 
Justeret RKR
6.945.335
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,9 mio. kr (Nordeas boligskøn) til 6,9 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    6,26 mio. kr.

    Interval: 5,88 - 6,95 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.590.000 kr.

    18. januar 2022

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 6,12 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 6 år er vokset gennemsnitlig 33.157 kr. månedligt.

Geomatic AVM
6.120.971 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Kronprinsensgade 5A, 3. tv er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 2 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
6.025.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 3 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 6 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 92/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (6.262.000 kr) på Kronprinsensgade 5A, 3. tv.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Kronprinsensgade 5A, 3. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv i København K er 2.300.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 393.600 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 23.000 kr og en grundskyld på 13.093 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.300.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 63 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (6.262.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1114 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1114 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1114 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K har et vægtet areal på 91 m². Hvis Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 91 m2 x 69,720 kr/m2 = 6.344.520 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1114 København K
6.344.520 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 1 procent højere end vores dingestimat (6.262.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1114, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1114 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2022 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K er solgt elleve gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 18. januar 2022, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.590.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
18. januar 2022Alm. frit salg6.590.000
13. januar 2021Alm. frit salg5.700.000
31. august 2020Familieoverdragelse1.955.000
15. april 2017Alm. frit salg4.500.000
11. december 2013Alm. frit salg4.050.000
11. februar 2011Alm. frit salg3.250.000
15. juni 2008Alm. frit salg3.550.000
31. januar 2004Alm. frit salg710.000
26. december 2002Salg i øvrigt560.000
19. november 1998Alm. frit salg975.000
13. maj 1993Alm. frit salg630.000

Salgsprisen for de elleve sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 91 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Kronprinsensgade 5A, 3. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1114 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 91 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2022 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 6.945.335 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Kronprinsensgade 5A, 3. tv, 1114 København K var i første kvartal 2022. Salgsprisen 6.590.000 kr. var 9 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 9 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 91 m2 x 69,720 kr/m2 x 1.09 = 6.945.335 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2022)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1114 København K
6.945.335 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 10 procent højere end vores dingestimat (6.262.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (6.590.000 kr) ved det seneste salg i første kvartal 2022 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1114 København K

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
Ejendomsvurderinger på Kronprinsensgade 5A, 3. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Kronprinsensgade 5A, 3. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk