DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Kronprinsensgade 5, 2. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygning til detailhandels fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygning til detailhandel.
  • Servitutter: Der er elleve servitutter knyttet til Kronprinsensgade 5, 2. . Bygning til detailhandels ældste servitut stammer fra 1918 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygning til detailhandel.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Kronprinsensgade 5, 2. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Kronprinsensgade 5, 2. .
thumbnail: Skråfoto fra 1952 taget 55 meter fra Kronprinsensgade 5, 2.

Skråfoto fra 1952 taget 55 meter øst for Kronprinsensgade 5, 2. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

Bygning til detailhandel på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Kronprinsensgade 5, 2.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
23.12.1918 1 Servitut Fredningsbeslutning, (90/76)
06.10.2000 10 Servitut Tillæg til vedtægter. Yderligere tekst 1_F-I_210
02.04.2019 15 Vedtægter tillæg til 25.03.1987-4970-01 Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen Kronprinsensgade 5
27.05.1925 2 Servitut Dok om døre i facaden (98/304)
15.08.1979 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Yderligere tekst 1_F-I_210
25.03.1987 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, parkering mv 6/10 2000: lyst tillæg (103003) Yderligere tekst 1_F-I_210
25.03.1987 5 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst pantstiftende. Yderligere tekst 1_F-I_210 se tillige tillæg
28.09.1987 6 Servitut Dok om bevaringspligt mv Yderligere tekst 1_F-I_210
04.10.1991 7 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 8 Servitut Dok om fjernvarme mv
14.03.1997 9 Vedtægter Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Vedtægter for ejerforeningen, tillæg Yderligere tekst 1_F-I_210

Tabellen viser de 11 servitutter på ejendommen Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 oktober, 2020  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Kronprinsensgade 5, 2. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Kronprinsensgade 5, 2. , 1114 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Kronprinsensgade 5, 2. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »