DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Klareboderne 4, st. , 1115 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Klareboderne 4, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Klareboderne 4, st. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1917 og den seneste tinglyste servitut er fra 1995. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Klareboderne 4, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Klareboderne 4, st. .
  • Miljøvurderingsrapporter: Vi har ikke fundet miljøvurderingsrapporter for lejligheden på Klareboderne 4, st. .


thumbnail: Skråfoto fra 1950 taget 53 meter fra Klareboderne 4, st.

Skråfoto fra 1950 taget 53 meter vest for Klareboderne 4, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Klareboderne 4, st. , 1115 København K

Lejligheden på Klareboderne 4, st. , 1115 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Klareboderne 4, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Klareboderne 4, st. , 1115 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »Servitutter på Klareboderne 4, st. , 1115 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Klareboderne 4, st. , 1115 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19170108 1 andenServitut Dok om et kælderrum (87/154)
19410910 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19590912 3 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19830526 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19901105 5 andenServitut Lokalplan nr. 164
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Klareboderne 4, st. , 1115 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 19 marts, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Klareboderne 4, st. , 1115 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Klareboderne 4, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Klareboderne 4, st. , 1115 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Klareboderne 4, st. , 1115 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Klareboderne 4, st. , 1115 København K her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Klareboderne 4, st. , 1115 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Klareboderne 4, st. , 1115 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Klareboderne 4, st. , 1115 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Klareboderne 4, st. , 1115 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Pilestræde Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Købmagergade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Københavns Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Klareboderne 4, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Klareboderne 4, st. , 1115 København K

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Klareboderne 4, st. , 1115 København K

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub

Tabellen viser de 0 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Klareboderne 4, st. . Listet er desuden de godkendte 0 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »